• |
 • Mapa stránok |
 • E-mail kontakt

Vybavenie spoločnosti:

 • Ručné elektrické náradie
 • Zváracia technika
 • Indukčná žíhačka (35kW)
 • Odporová žíhačka (45KW)
 • Hydraulický momentový kľúč HYTORC s uťahovacím momentom do 7 300 Nm, príp. až do 35 000 Nm
 • Hrebeňové, lanové, reťazové zdviháky
 • Autožeriav TATRA 20 T
 • Valník DAF s hydraulickou rukou
 • Tatra 138
 • Skriňové dodávky
 • Mikrobusy
 • Traktor ZETOR

Ponuka služieb

Druh činnosti:

 • Montáž, opravy, revízie vyhradených tlakových zariadení
 • Montáž, opravy, revízie vyhradených plynových zariadení
 • Plynoinštalatérske práce.

Druhy zariadení:

 • Horizontálne a vertikálne nádoby, skladovacie nádrže, tlakové nádoby, nádoby s dvojitým dnom
 • Potrubia (bežné a vysokotlakové parné)
 • Chladiče a výmenníky tepla
 • Radiačné a konvenčné časti pecí
 • Kotly, horáky, filtre, stavoznaky, čerpadlá
 • Oceľové konštrukcie

Materialy:

 • Nelegované ocele
 • Nízko a stredne legované ocele
 • Vysoko legované ocele (vysokopevnostné zliatiny).

Procesy zvárania:

 • Elektrickým oblúkom E 111
 • Wolfram (tungsten) inert gas WIG (TIG) 141
 • Metal inert (aktiv) gas MIG (MAG) 135
 • Plameňom 311

Tepelne spracovanie pri a po zváraní:

 • Predohrev a dohrev pri a po zváraní (PB alebo zemným plynom)
 • Žíhanie zvarov odporovým ohrevom do 45 kW
 • Žíhanie zvarov indukčným ohrevom do 35 kW

Kontrola a nedeštruktívne skúšanie zvarov:

 • Vizuálna kontrola VT
 • Ostatné metódy - objednávky

Personálne obsadenie:

Riaditeľ
Ing. Jozef Potočár

Technickí pracovníci
Ing. Miroslav Gaľ

Administratívni pracovníci
Ing. Ľuboslava Žerjavová
Marta Cholujová

Výrobní pracovníci
Priemerný počet stálych pracovníkov: 20

Profesijné zloženie 
Zvárači
Potrubári
Zámočníci
Vodiči
Žeriavnici
Revízny technik–elektrotechnik